Přeskočit navigaci

DIPS Zlín, spol. s r. o.
charakteristika firmy a jejích cílů

DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek

Společnost je regionální stavební firmou, jejichž strategickým cílem pro nadcházející období pěti let je nadále provádění stavebních zakázek pro veřejné investory a snaha o rozšíření své činnosti do okolních regionu a poskytovat služby pro další okruh soukromých investoru.

Firma byla založena třemi společníky v roce 1994. Zúčastňuje se soutěží o veřejné zakázky na stavební práce, které jsou hlavní její hospodářskou činností. Převážně se soustředí na provádění inženýrských staveb.

Má zaveden integrovaný systém managementu jakosti a environmentu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001.

Jako jediná regionální stavební firma mezi své stavební činnosti zařadila novou technologii ražených betonu, kterou využívá převážně při výstavbě autobusových zastávek. V příštích obdobích má za cíl rozšířit počet stavebních zakázek v oblasti zastávek městské hromadné dopravy a využít při výstavbě danou technologii.

Organizace podniku

Řízení a činnost jednotlivých útvaru v podniku, zejména jejich trvalé vazby a chování mezi sebou a vedení firmy a jejím okolím, je upravena organizačním řádem a dokumenty kvality managementu (QMS).

Řízení podniku vychází z následujících základních zásad:

  • uplatňování principu osobní odpovědnosti,
  • respektování tržních mechanizmu,
  • odpovídající péče o pracovníky.

| | Nahoru ↑