Přeskočit navigaci

DIPS Zlín, spol. s r. o.
politika jakosti

DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek DIPS - ilustrační obrázek

Společnost DIPS Zlín, spol.s r.o. má zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát dokládá, že udržuje a neustále zlepšuje systém managementu jakosti, který splňuje požadavky jmenované normy.

Systém managementu jakosti je prostředkem k zajištění a prokázání schopností společnosti trvale poskytovat služby a produkty, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, a dále zvyšovat spokojenost zákazníka při efektivním fungování společnosti. Základem systému managementu jakosti jsou identifikované procesy a činnosti. Principem systému managementu jakosti je efektivní řízení těchto procesů a činností.

Dokumentem, který vystihuje dlouhodobé zaměření firmy v oblasti jakosti, je politika jakosti.

Naší politikou jakosti je :

  • poznání současných a budoucích potřeb a požadavků zákazníka, důsledné promítnutí těchto poznatků do smluvních vztahů
  • vstřícný vztah k zákazníkům a neustálá snaha uspokojit v plné míře jejich požadavky a splnit jejich očekávání s cílem spokojení zákazníci
  • shoda všech předvýrobních, výrobních i podvýrobních činností s požadavky právních a jiných předpisů vztahujících se k daným činnostem
  • spokojenost našich zaměstnanců a vedení firmy
  • stálá snaha sjednocení našich zájmů se zájmy našich zákazníků a dodavatelů
  • identifikovat, porozumět a řídit vzájemně působící procesy, a tím přispívat ke zvyšování efektivnosti , neustálé prosperitě společnosti při dosahování jejich cílů
  • při spolupráci s dodavateli (subdodavateli) důsledné prosazování požadavků na kvalitu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb
  • zefektivnit rozhodovací proces na základě poznatků, analýze údajů, informací, variantních řešení a přijímat takové varianty, které dlouhodobě optimalizují činnost společnosti
  • zviditelnit společnost všemi vhodnými dostupnými reklamními a propagačními prostředky při rozumných nákladech
  • neustálé zlepšování celého systému managementu jakosti

| | Nahoru ↑