Přeskočit navigaci

DIPS Zlín, spol. s r. o.
stavební reference

Název akce Investor Objem (mil.) Kč Doba realizace
Regener. Panelových sídlišť Centrální park JS II.etapa Statutární město Zlín Ing. Zuzana Řezníčková 14500 09/2001 - 05/2002
Zpevněné plochy - sportovní hala ul. Bartošova ve Zlíně Statutární město Zlín Jiří Šilhavík 4000 11/2001 - 03/2002
Rekonstrukce ul. Pod Kalvárií v Napajedlích Město Napajedla Bc. Alena Zekičová 5000 09/2002 - 11/2002
Zpevněné plochy - kostel JS ve Zlíně Statutární město Zlín Jiří Šilhavík 4000 10/2002 - 04/2003
Rekonstrukce vozovky v obci Syrovín Obec Syrovín Zdena Austová - starostka 3500 08/2003 - 10/2003
Regener. panelových sídlišť Centrální park JS II. etapa Statutární město Zlín Ing. Řezníčková 7500 05/2003 - 12/2004
Oprava MK v obci Lhota Obec Lhota Alois Bartoň - starosta 2500 11/2003 - 04/2004
Oprava chodníků v Kroměříži Město Kroměříž Ing.Josef Císař 5100 03/2004 - 06/2004
Příjezdová komunikace a chodník - hrad Malenovice Statutární město Zlín Jiří Šilhavík 4500 11/2003 - 05/2004
Stavební úpravy podél silnice III/49724 na Masarykově nám. V Napajedlích Město Napajedla Bc.Alena Zekičová - vedoucí odboru SMIR 3700 07/2004 - 09/2004
Rekonstrukce MK v Halenkovicích Obec Halenkovice p. Ulica 4600 07/2004 - 12/2004
Výrobní areál firmy PRECISION - Zlín - Příluky - obj.kanalizace RAPOS, spol.s r.o. Holešov Jaroslav Ševčík - jednatel 2700 08/2004 - 11/2004
Zpevněné plochy u administrativní budovy ELMA - THERM, s.r.o. v Kroměříži ELMA - THERM,s.r.o. Ing. Josef Kolář 1700 09/2004 - 10/2004
Regenerace Návsi v Prštném - Zlín, I.část Statutární město Zlín p. Šilhavík Jiří 2000 08/2004 - 09/2004
Rekonstrukce MK „Za hospodou" v části Těšnovice Město Kroměříž Ing.Josef Císař 1500 10/2004 - 11/2004
Výrobní objekt firmy Precision - Zlín Rapos s.r.o. HolešovIng. Ševčík 2770 04/2005 - 05/2005
Oprava chodníků v Kroměříži - Postoupky, Hradisko, Miňůvky Město Kroměříž p. Svačina 8100 09/2005 - 12/2005
Rekonstrukce MK v Halenkovicích Obec Halenkovice p. Ulica 6670 04/2005 - 10/2005
Oprava MK ul. Peřinkova v Kroměříži Město Kroměříž Ing. Císař 2240 06/2005 - 07/2005
Oprava MK v Kroměříži - Hradisko - Fáralovec Město Kroměříž Ing. Císař 3740 10/2005 - 12/2005
Oprava chodníků v Kroměříži - ul. Zeyerova, Sládkova, Velehradská Město Kroměříž p. Svačina 5230 04/2005 - 07/2005
Oprava chodníků v Kroměříži - Dolní Zahrady Město Kroměříž p. Svačina 1600 07/2005 - 08/2005
Napajedla - Inženýrské sítě Malina - komunikace Město Napajedla p. Vavruša 2880 10/2005 - 12/2005
Napajedla - stezka pro pěší a cyklisty a úprava navazujících ploch Město Napajedla p. Vavruša 2500 09/2005 - 12/2005
Regenerace Návsi v Prštném - Zlín Statutární město Zlín Ing. Řezníčková 2000 06/2005 - 07/2005
Rekonstrukce komunikace a kanalizace pod farmou v obci Lhota Obec Lhota p. Bartoň 3900 08/2005 - 07/2006
Oprava chodníků v Holešově Strabag a.s. p. Krajsa 2600 04/2006 - 05/2006
Oprava MK ulice Novosady V Holešově Strabag a.s. p. Krajsa 2900 06/2006 - 07/2006
Napajedla - stavební úpravy zpevněných ploch na Masarykově náměstí - jih Město Napajedla p. Vavruša 1850 05/2006 - 06/2006
Napajedla - stezka pro pěší a cyklisty na Masarykově nám. - 2. etapa Město Napajedla p. Vavruša 2100 11/2006 - 12/2006
Napajedla - oprava ulice 1. máje Město Napajedla p. Vavruša 3000 09/2006 - 10/2006
Silnice 1/49 Zlín - Malenovice - obj. zpevněné plochy u pily Strabag a.s. p. Krajsa 4200 09/2006 - 12/2006
Oprava MK v Kroměříži - Hradisko, Postoupky, Miňůvky Město Kroměříž Ing. Císař 2600 06/2006 - 11/2006
Oprava chodníků v Kroměříži - Hradisko, Postoupky, Miňůvky Město Kroměříž Ing. Foltýn 9200 05/2006 - 11/2006

| | Nahoru ↑